Kerja Kosong Pentadbir Kewangan

1. Mengendalikan penyeliaan & susunatur perakaunan.
2. Mengendalikan rekod-rekod serta muat masuk ke UBS 9.0.
4. Mengurus & memantau laporan dengan Juruaudit.
5. Menganalisa segala tindakan perakaunan.
6. Merancang & melaksanakan utk nasihat kepada Syarikat.
1. Boleh berkhidmat dalam mematuhi tempoh menyiapkan segala urusan kepada tempoh-tempoh yang telah ditetapkan.
2. Boleh berkhidmat dengan syarikat sekurang-kurangnya lapan belas (18) bulan kepada Syarikat dengan mengambil kira penyiapan tugasan kerja sehingga selesai siap sepenuhnya.
3. Pengalaman sekurang-kurangya 1-2 tahun.
Other Terms & Conditions:
1. Mempunyai sijil pembelajaran/akademi Perakaunan dari mana-mana Institusi di Malaysia; atau DIPLOMA; atau IJAZAH SARJANA MUDA dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia.
2. Mempunyai pengetahuan dan memahami perisian Microsoft Office 2003/2007 (Word + Excel + Outlook), UBS 9.0, Foxit Reader 6.0.
3. Mempunyai daya kemahuan bekerja, mempunyai komitmen penyiapan dengan berkeyakinan diri.
4. Boleh berkhidmat dengan mematuhi tempoh penyiapan segala urusan kepada tempoh yang sepatutnya & ditetapkan.
Job Info:

  • Salary: RM 1 800 / month
  • Job Type: Executive
  • Experience Level: 1-3 years
  • Category: Admin/Data Entry | Engineering | Construction
  • Job Location: Perlis (Kangar)
  • Application Deadline: 31 Aug 2014
  • Email Address to Receive Resumes:[email protected]
Kongsi Iklan Jawatan Kosong Online kepada rakan anda!

Portal Jawatan Kosong 2017