Kerja Kosong Pembantu Rumah Wanita Female Household Assistant

Pembantu rumah wanita di Johor Bahru diperlukan. Menjemput warga Sabah atau Sarawak untuk memohon.

Female household assistant required in Johor Bahru. Invite any applicants from Sabah or Sarawak.

We are located in Johor Bahru. Seeking the service of household assistant.

1) Only female Malaysian should apply.
2) Any race can be considered.
3) Accommodation provided free.
4) Return air ticket once a year provided free.
5) Meals provided free.
6) Works 6 days per week. If additional workday, OT will be given.

Kami tinggal di Johor Bahru. Mencari perkhidmatan pembantu rumah wanita.

1) Hanya wanita Malaysia perlu memohon.
2) Mana-mana bangsa boleh dipertimbangkan.
3) Tempat tinggal yang disediakan percuma.
4) Tiket penerbangan pergi balik sekali setahun diberi secara percuma.
5) Makanan yang disediakan percuma.
6) Kerja 6 hari seminggu. Jika hari kerja tambahan, OT akan diberikan.

Jika berminat, sila berhubung dengan Encik Lim di talian mobil 010-2318248

Job Info:

  • Salary: RM 1 000 / month
  • Job Type: Non-Executive
  • Experience Level: 1-3 years
  • Category: Cleaning/Other Help
  • Job Location: Sarawak (Others)
  • Application Deadline: 30 Jun 2014