Akauntan

JOB DESCRIPTION
– Menjalankan penyiasatan kewangan, melaksanakan audit, menyediakan laporan, dan memberikan nasihat tentang perkara seperti penipuan yang disyaki, ketidakmampuan membayar, kebankrapan, pencantuman, pembiayaan modal serta pembelian dan penjualan perniagaan.

– Menyediakan atau melaporkan ramalan keuntungan dan belanjawan; Menyediakan kos projek dan analisis risiko.

– Menyediakan dan mengesahkan penyata kewangan untuk dibentangkan kepada pihak pengurusan, pemegang saham, badan berkanun atau badan lain.

– Mengenal pasti bahagian pengurangan kos dan mencadangkan langkah penjimatan/kawalan kos;
Bertindak sebagai ejen pembubaran dalam perkara berhubung dengan kebankrapan dan percukaian.

– Memberikan nasihat, merancang, dan melaksanakan dasar dan sistem belanjawan, kawalan akaun dan perakaunan lain.

– Menyediakan penyata cukai, memberikan khidmat nasihat tentang masalah percukaian dan mempertahankan tuntutan yang dipertikaikan di hadapan pegawai cukai.
JOB REQUIREMENT
Nationality Preferred Malaysians Only
Gender Preferred All Genders
Language Required English | Bahasa Malaysia
Own Transport Motorcycle
Experience Level 1-3 years
Minimum Education Required Diploma Perakaunan dan sijil berkaitan yang diiktiraf
Location Terengganu

Kongsi Iklan Jawatan Kosong Online kepada rakan anda!

Portal Jawatan Kosong 2018