Courier Assistant

JOB DESCRIPTION
Be part of our logistic fleet!
Job Description:
(1) Valid driving license
(2) Valid road tax
(3) Able to use apps to find location
(4) Able to use and have WhatsApp application

(1) Mempunyai lesen memandu yang sah
(2) Mempunyai cukai jalan yang sah
(3) Boleh menggunakan telefon apps unruk mencari sesuatu lokasi
(4) Boleh menggunakan dan mempunyai apps WhatsApp
JOB REQUIREMENT
Nationality Preferred Malaysians Only
Gender Preferred All Genders
Language Required English | Bahasa Malaysia
Own Transport Motorcycle
Experience Level < 1 year Minimum Education Required None Location Kuala Lumpur Deadline 31 Dec 2018

Kongsi Iklan Jawatan Kosong Online kepada rakan anda!

Portal Jawatan Kosong 2018